Όταν αγοράζετε ένα προϊόν ή λαμβάνετε υπηρεσίες από την επιχείρηση Στάθης Μιχ. Στυλιανός θα συλλέγονται συγκεκριμένες πληροφορίες για σας και το όχημά σας («προσωπικά στοιχεία»).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας διαβιβάζονται από την επιχείρηση Στάθης Μιχ. Στυλιανός, ο οποίος τα συλλέγει, προς όλες τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες και επιχειρήσεις και προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση Στάθης Μιχ. Στυλιανός για σκοπούς διαφήμισης και απευθείας προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και για τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών προϊόντων και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων.

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας αποτελεί η παροχή συγκατάθεσης από μέρους σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας ενδέχεται τα δεδομένα σας να κοινοποιηθούν από την Στάθης Μιχ. Στυλιανός και σε άλλα πρόσωπα στα οποία η Στάθης Μιχ. Στυλιανός έχει αναθέσει την παροχή σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς υπηρεσιών, όπως σε διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες έρευνας αγοράς και έρευνας ικανοποίησης πελατών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (π.χ. για παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας). Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τους εν λόγω αποδέκτες. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη διαβίβαση δεδομένων σας εκτός του Ε.Ο.Χ. για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, λόγω της κοινοποίησης των δεδομένων σας στους εν λόγω αποδέκτες, θα υπόκειται σε ενδεδειγμένες και κατάλληλες εγγυήσεις και προϋποθέσεις για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων, π.χ. συμφωνίες διαβίβασης βασισμένες σε εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Η εν λόγω περίπτωση βέβαια αφορά μόνον τους κατόχους οχημάτων FORD με την οποία η Στάθης Μιχ. Στυλιανός συνεργάζεται.

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών(υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε στο μεταξύ ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας) και γενικά για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται ή επιβάλλεται εκ του νόμου.

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε, μεταξύ άλλων, τι δεδομένα τηρούμε για σας και για ποιο σκοπό, καθώς και να αξιολογήσετε αυτές τις πληροφορίες και να κάνετε διορθώσεις αν χρειαστεί (δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα διόρθωσης). Έχετε επίσης δικαίωμα να αρνηθείτε τη επεξεργασία από μέρους μας των δεδομένων σας, δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία (δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας),και δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας (δικαίωμα διαγραφής). Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε τα δεδομένα σας να σας δοθούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο, ώστε να μπορούν να διαβιβαστούν σε άλλους οργανισμούς (δικαίωμα φορητότητας).

Αν έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση από μέρους μας των δεδομένων σας, ή θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούμε για σας, ή θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ: Στάθης Μιχ. Στυλιανός, Χρυσαυγή-Λαγκαδά ΤΚ 57200 Τ.Θ. 1184 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stathis –sn.gr. Αν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο που η Στάθης Μιχ. Στυλιανός χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία, ελπίζουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας με την πρώτη ευκαιρία. Μπορείτε ωστόσο να υποβάλλεται καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Στάθης Μιχ. Στυλιανός, Χρυσαυγή-Λαγκαδά ΤΚ 57200 Τ.Θ. 1184 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stathis –sn.gr.